ව්‍යවස්ථා සම්පාදනයට උතුරේ යෝජනා කල්යයි

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදක කමිටුවට උතුරු පළාත් සභාව මගින් ඉදිරිපත් කරන යෝජනා පළාත් සභාව තුළ සම්මත කිරීමේ විවාදය කල් දමා තිබේ.

ඒ අනුව ලබන 28 වැනිදා අදාළ  යෝජනා විවාදයට ගන්නා බව උතුරු පළාත් මන්ත්‍රීවරුන් සඳහන් කළේය.

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වෙනුවෙන් උතුරු පළාතේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන්, සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයන්ගෙන් සහ ජනතාවගෙන් අදහස් හා යෝජනා ලබාගනු ලැබිණි.

මෙම අදහස් හා යෝජනා උතුරු පළාත් සභාව තුළ සම්මත කිරීමෙන් අනතුරුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදක කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි.

අද දිනයේ දී මෙය විවාදයට ගැනීමට සැලසුම් කර තිබුණ ද අදාළ යෝජනා සියල්ල නිසි පරිදි කෙටුම්පත් නොකිරීම හේතුවෙන් පළාත් සභා සභාපතිවරයා යෝජනා සම්මත කිරීම කල් දැමීමට කටයුතු කළ බව මන්ත්‍රීවරුන් සඳහන් කළේය.

උතුරු පලාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සි.වි.විග්නේෂ්වරන් මහතා උතුරු පළාත්  සභා සභාපති සි.වි.කේ.ශිවඥානම් මහතා ඇතුළු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් 11 දෙනෙකුගෙන් යුත් කමිටුවක් මගින් නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන යෝජනාවලිය සකස් කරනු ලබයි.

nj