විශ්වවිද්‍යාල අයදුම්පත් භාරගැනීම අද සිට

නව අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාලවලට සිසුන් ඇතුළත් කරගැනීමේ අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද(25) දිනයේ සිට සිදුකරන බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

ඊට අදාළ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ අත්පොත නිකුත් කිරීම ඊයේ(24) දිනයේ සිදු කරනු ලැබීය.

සිසුන්ට පහසුවෙන් තේරුම්ගත හැකි වන පරිදි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ අත්පොත මෙවර ඉතා සරළව සකස් කර ඇති බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේය.

අදාළ ප්‍රවේශ අත්පොත ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අන්තර්ජාලයට එක් කර ඇති අතර  පොත්හල් වලින් ද අද දිනයේ සිට ඒවා මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාව සිසුන්ට හිමිවනු ඇත.

තැපැල් මාර්ගයෙන් ද අයදුම්පත් යොමුකළ හැකි අතර අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අයදුම්පත් යොමුකිරීමට ප්‍රමුඛත්වය ලබාදෙන ලෙස විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සිසුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

මෙම අයදුම්පත් භාර ගැනිමේ කටයුතු මාස 03ක කාලයක් සිදු කිරීමට නියමිතය.

1