ප්‍රසිද්ධියේ ගුටි ඈනගත් මන්ත්‍රී සහ මන්ත්‍රී පුතාගේ විස්තරේ

 

ප්‍රසිද්ධියේ ගුටි ඈනගත් මන්ත්‍රී සහ මන්ත්‍රී පුතෙකු පිළිබදව පසුගිය දිනවල මාධ්‍ය මගින් වාර්තාකර තිබුණත් ඔවුන් පිළිබදව කිසිදු හෙළිදරව්වක් කර තිබුනේ නෑහෑ. එය මාධ්‍ය සදාචාරය යන්න අර්ථ ගෑන්වීමට උත්සාහ දරණ කිසියම් තෑනෑත්තෙක් වේ නම් ඔහු කරන්නේ ජනතාවට සත්‍ය වසන් කිරීමකි.දේශපාලකයන් පත්වන්නේ ජනතා මනාපයෙනි.ජනතා සේවය සදහා පත් වෙන මෑති ඈමතිවරුන්ගේ නාඩගම් ජනතාව පෑහෑදිළිව දෑනගතයුතු අතර එය නිසි පරිදි වාර්ථාකිරීම මාධ්‍ය සතු වගකීමකි.

අම්බරු පන්තියේ ජඩ දේශපාලකයින්ගේ මෑරකම් වලට මාධ්‍ය කිසිදිනක බිය විය යුතු නෑත. ඈත්ත ඈත්ත ලෙසම වාර්ථාවිය යුතුය.ජනතා සේවයට කෑපවිය යුතු මන්ත්‍රීන් ගුටිබෑට හුවමාරුවේ ඈත්ත කතාව මෙසේය.
මර්වින් සිල්වාගේ පුත් මාලක සිල්වා සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂණ රාජකරුණා අතර කොළඹ සුපිරි හෝටලයකදී බහින් බස් වීමක් ඈති වී තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී මාලක සිල්වා විසින් හර්ෂණ රාජකරුණා වෙත පහර දීමට උත්සාහ දරා ඈති අතර දෙදෙනාම පොර බදාගෙන තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂණ රාජකරුණාගේ ආරක්ෂකයින් මේ අවස්ථාවේදී මාලක සිල්වාවෙත පහර දී හර්ෂණ රාජකරුණාව එම ස්ථානයෙන් ඉවතට ගෙන ගොස් තිබෙනවා,ගුටි හුවමාරුවෙන් පසු දෙදෙනාම පොලිසියට ගොස් ඇතත් එහිදී දෙදෙනාටම සිදුවන ලැජ්ජාව නිසා පැමිණිලි සටහන් නොකරම සමාදාන වීමට දෙදෙනාම කැමැත්ත පළ කර තිබෙනවා.

කොලේ වහලා ගහපු කතාව අපි හෙළිකලා.

7