ආයෝජන මණ්ඩලයට බදු සහන නවතී

මින් ඉදිරියේ දී ආයෝජන මණ්ඩලයට බදු සහන ලබා නොදීමට රජය තීරණය කර ඇතැයි අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද (26) පැවැති විශේෂ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී පැවැසීය. ආයෝජන මණ්ඩලය මගින් වගකීමකින් තොරව බදු සහන ලබාදී ඇති හෙයින් මෙම තීරණයට එළැඹීමට සිදු වූ බව ද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.
එබැවින් මින් ඉදිරියට බදු සහන ලබාදෙනවා නම් ලබා දෙන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශය මගින් පමණක් බවත්,   දැනට ආයෝජන මණ්ඩලය සමග ගිවිස ගෙන ඇති අයට පමණක් බදු සහන ලබාදීමට සිදුවන බවත්, අගමැතිවරයා මෙහිදී සඳහන් කළේය. නමුත් මින් ඉදිරියට ආයෝජන මණ්ඩලය හරහා කිසිදු බදු සහනයක් ලබා නොදෙන බවද අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය. කොළඹ අරලියගහ මන්දිරයේදී අද (26) මෙම විශේෂ පුවත්පත් සාකච්ඡාව පැවැත්විණි.

saaaa