මැයි රැලියකට මට කාගෙන්වත් ඇරයුමක්‌ නෑ

මැයි රැලි සඳහා සහභාගි වීමට තමාට කිසිම පක්‍ෂයක්‌ ඇරයුම් කර නැතැයි හිටපු ඇමැතිවරයකු වන මර්වින් සිල්වා මහතා පවසයි.

අප ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් මර්වින් සිල්වා මහතා කියා සිටියේ ආරාධනාවක්‌ නැතිව මෙවැනි අවස්‌ථාවලට සහභාගි වීම තමාගේ සිරිත නොවන බවයි.

ප්‍රශ්නය – ඔබ ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂය ගැන දරණ අදහස?

පිළිතුර – කිසිම දෙයක්‌ ප්‍රකාශ නොකරමි.

ප්‍රශ්නය – ශ්‍රී ලංකා නිදහස්‌ පක්‍ෂ මැයි රැලිය ගැන ඔබ දරන අදහස

පිළිතුර – ඒ ගැනත් මම කිසිම ප්‍රකාශයක්‌ නොකරමි.

saa

නෝමන් පලිහවඩන