වතුරට බය නැති ඇපල්

ඇපල් සමාගමේ iPhone 7 උපාංගය ජලයෙන් හානි නොවන මට්ටමට නිමවනු ඇතැයි පසුගිය වසරේ මේ බව දැනුම්දුන් කාලයේ පටන්ම මත පළ කෙරුණා. එම කටකතාව තහවුරු කරමින් මේ වන විට ඇපල් සමාගම සිය පළමු ජලයෙන් හානි නොවන ස්මාට්ෆෝනය නිපදවමින් සිටින බවට ඇපල් හා සම්බන්ධ ආසියානු නියෝජිතයන් අදහස් දක්වනවා.

දැනට ආරංචි වන ලෙස මෙම උපාංගය ජලයෙන් සහ දුහුවිල්ලෙන් හානි නොවන බවට තහවුරු කෙරෙන තුන්වන මට්ටමේ පරීක්ෂණවලට මුහුණ දෙමින් සිටින වග පැවසෙයි. ස්පර්ෂ සංවේදී හැකියාව සහිත හෝම් බොත්තමක්ද මේ වන විට මෙහි ඇති වගට අදහස් පළ කෙරෙයි. මෙහි ත්‍රිමාණ ස්පර්ෂ ක්‍රමවේදයකට අනුව ඔබ එය මත ඇඟිලි තුඩු තබන පීඩනයට අනුව අනුගතව ක්‍රියාකරන ලෙස සැකසෙනු ඇත.

මේ සම්බන්ධව අදහස් දැක්වුණුපුවත් අඩවිය එතරම් විශ්වාස කටයුතු නොවන අතර ඒ නිසා මේ සියල්ල සම්බධයෙන් විශ්වාසයක් තබා නොගන්නා ලෙසද ඉල්ලා සිටිය යුතුය. එසේම ද්විත්ව කාච පද්ධතියකින් බලගැන්වුණු කැමරා පද්ධතියක් සහිතව මෙයට අනතුරුව නිකුත්වීමට නියමිත iPhone 7 Plus උපාංගයක් සම්බන්ධයෙන්ද තොරතුරු වාර්තා වේ.