තවත් කිහිපයකට උසස්වීම්

නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන්  දෙදෙනෙකු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුරට උසස් කර තිබේ.

ජාතික පොලිස් කොමිසම විසින් අදාළ උසස්විම් ලබාදී ඇති බව පොලිස් කොමිසමේ ලේකම්  ආරියදාස කුරේ මහතා සඳහන් කළේය.

මෙලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුරට උසස් කර ඇත්තේ ගාල්ල දිසාවභාර  නියෝජ්‍ය පොලිස්පති එස්.ඒ.ඩී.එස් ගුණවර්ධන මහතා සහ පුහුණු අංශය භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති  එම්.ආර් ලතීෆ් මහතායි.

ඒ අනුව අප්‍රේල් මස 16 වන දින සිට එස්.ඒ.ඩී.එස් ගුණවර්ධන මහතාගේ උසස්වීම ක්‍රියාත්මක වන  බව සඳදහන්ය.

නියෝජ්‍ය පොලිස්පති එම්.ආර්. ලතීෆ් මහතාගේ උසස්වීම අප්‍රේල් මස 20 වනදා සිට බල පැවැත්වෙන බව පොලිස් කොමිසමේ ලේකම්වරයා සඳහන් කළේය.

මේ අතර පොලිස් අධිකාරිවරුන් දෙදෙනෙකු ද ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි තනතුරට උසස් කර ඇත.

මූල්‍ය වංචා විමර්ශන කොට්ඨාසයේ කටයුතු කරන පොලිස් අධිකාරි සී.ඒ ප්‍රේමසාන්න මහතා 2012 වසරේ පුනි මස 07 වනදින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි තනතුරට පත් කර තිබේ.

2014 වසරේ ජනවාරී 14 වන සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් ආරක්ෂන කොට්ඨාසයේ පොලිස් අධිකාරි එච්.එච්. චූලසිරි මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි තනතුරට උසස් කර ඇති බව ජාතික පොලිස් කොමිසමේ ලේකම් ආරියදාස කුරේ මහතා පැවසුවේය.

23