ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වාරණය කිරීමේ අභිලාෂයක් නෑ

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය යන භාවිත කිරීම වාරණය කිරීමේ හෝ පාලනය කිරීමේ අභිලාෂයක් රජය සතුව නොමැති බව රජය පවසයි.

අදාළ කරුණ සම්බන්ධයෙන් රජය සාකච්ඡා කර හෝ අවධානය යොමු කර නොමැති බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සඳහන් කළේය.

කෙසේ වෙතත් පසුගියදා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම් නිමල් බෝපගේ මහතා විසින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා ජනමාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුණි.

ඒ අනුව ලේකම්වරයා විසින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට අදාළව ජනමාධ්‍ය වෙත නිකුත් කළ නිවේදනය සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසා බැලීමට අග්‍රාමාත්‍යවරයා තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ලබන සදුදා පෙරවරුවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා සමග විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිත බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනය කළේය.

uy