බෞද්ධ අරමුදල වෙසක් මසදී ප්‍රකාශයට

බෞද්ධ පුනරුද අරමුදල එළඹෙන වෙසක් මාසයේදී ප්‍රකාශයට පත් කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

දුෂ්කර ප්‍රදේශයන්හි විහාරස්ථාන වල වැඩවසන භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම වෙනුවෙන් එම අරමුදල ආරම්භ කළ බව ජනාධිපතිවරයා පවසයි.

ගාල්ල, කහදූව, රූකඩහේන සුමනාරාම විහාරස්ථානයේ පැවති පුණ්‍යෝත්සවයකට සහභාගීවෙමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මේ බව කියා  සිටියේය.

saa