අතවර කරන්න ආවට මතක හිටින පාඩමක් – අවයවයකින් කොටසක් කඩාගෙන

නිවසෙහි කිසවෙකු නොසිටි අවස්ථාවකදී නිවසට ඇතුලු වී එහි සිටි පාසැල් සිසුවියකට අතවර කිරීමට ගිය තරුණයකුට එම සිසුවිය අමතක නොවන පාඩමක් ඉගැන්වූ පුවතක් මාවතගමින් වාර්තා වනවා.
අදාල තරුණයා සිසුවියට අතවර කිරීමට උත්සාහ ගන්නා අවස්ථාවේ ඔහුගේ දිවෙහි කොටසක් සිසුවිය විසින් සපාකා තිබෙනවා.
එ් හේතුවෙන් දිවෙහි කොටසක් කැඩී ගොස් ඇති අතර තරුණයා වේදනාවෙන් නිවසින් පිටවී ගොස් තිබෙනවා.
දිවෙන් වෙන්වූ කොටස ද රැගෙන සිසුවියගේ මව මාවතගම පොලිසියට සිද්ධිය පැමිණිලි කර තිබෙනවා.
තරුණයා සොයා පොලිස් විමර්ශණ ආරම්භ කර ඇති අතර මෙතෙක් එම තරුණයා සොයාගැනීමට නොහැකි වී ඇතිබවයි වාර්තා වන්නේ.
1