අද ලෝක නිදහස් මාධ්‍ය දිනයයි.

මෙවර නිදහස් මාධ්ය දිනයේ තේමාව වී ඇත්තේ තොරතුරු දැනගැනීමේ නිදහස ඔබගේ අයිතිවාසිකමක්ය යන්නයි.

1993 දි එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා සභාව විසින් සෑම අවුරුද්දකම මැයි 3 වෙනිදා නිදහස් මාධ්ය දිනය ලෙස නම් කර ඇත.

නිදහස් මාධ්ය දිනය වෙනුවෙන් පණිවුඩයක් නිකුත් කරන එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම් බෑන් කී මූන් මහතා සියලු පාර්ශවයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, මාධ්ය නිදහස ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස ය.

මේ අතර ලෝක නිදහස් මාධ්ය දිනය වෙනුවෙන් යුනෙස්කෝ සංවිධානය පණිවුඩයක් ද නිකුත් කර තිබේ.

යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ අධ්යක්ෂ ජනරාල් ඉර්නා බොකෝවා මහත්මිය ප්රකාශ කර සිටින්නේ තොරතුරු දැන ගැනීමේ නිදහස ප්ර්ජාතන්ත්රවාදයේ මූලික අඩිතාලම වන බව ය.

රටක යහපාලනය ගෙන යාමේදී කිසිඳු බියකින් තොරව මාධ්ය හැසිරවීමට නිදහස තිබිය යුතු බව ද ඇය පෙන්වා දෙයි.

jhg