ඔබාමාගෙන් ලංකාවට මුල්තැනක්

ශ්‍රී ලංකාව හා ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය අතර පවතින සබඳතා ශක්තිමත් කරලීම සම්බන්ධව ඇමෙරිකානු ජනාධිපති බැරැක් ඔබාමා මහතා සැමවිට විශේෂ වැදගත්කමක් දී කටයුතු කරන බව ජගත් සංවිධානයේ ඇමෙරිකානු නිත්‍ය නියෝජිත සමන්තා පවර් මහත්මිය ප්‍රකාශ කරයි.
ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සඳහා ඇමෙරිකාවේ පූර්ණ සහයෝගය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ලබාදීමට ඇමෙරිකානු රජය සූදානම් බවද පවර් මහත්මිය ප්‍රකාශ කර සිටියි.
ශ්‍රී ලංකා රජයේ නියෝජිතයින් පිරිසක් සමග පසුගියදා වොෂිංටනයේදී පැවැති සාකච්ඡාවකදී පවර් මහත්මිය මේ බව සඳහන් කර ඇත.
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වගවීම හා මානව හිමිකම් සුරක්ෂිත කරලීම සම්බන්ධව  ශ්‍රී ලංකා රජය ලබාගෙන ඇති ප්‍රගතිය අගය කළ හැකි මට්ටමක පවතින බවද සමන්තා පවර් මහත්මිය මෙහිදී ප්‍රකාශ කර ඇත. මෙම කටයුතු තවදුරටත් සාර්ථකව ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නව  රජයට පූර්ණ සහය ලබාදෙන බවද පවර් මහත්මිය මෙහිදී සඳහන් කළාය.

 

ew