යහපත් ජනමාධ්ය සංස්කෘතියක් බිහිකිරීම සදහා විශ්ව විද්යාල ආචාර්ය සංගමයෙන් යෝජනා මාලාවක්

ශ්රී ලංකාවේ යහපත් ජනමාධ්ය සංස්කෘතියක් බිහිකිරීම සදහා විශ්ව විද්යාල ජනසන්නිවේදන ආචාර්ය සංගමය විසින් සම්පාදනය කරන ලද යෝජනා මාලාව ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා වෙත අද පස්වරුවේ පිළිගැන්විණි.

විශ්ව විද්යාල ජනසන්නිවේදන ආචාර්ය සංගමයේ සභාපති මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා විසින් යෝජනා මාලාව ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගැන්වීය.

කැලණිය විශ්ව විද්යායලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සුනන්ද මද්දුම බණ්ඩාර, ජයවර්ධන පුර විශ්ව විද්යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග, ශ්රීපාලි මණ්ඩපයේ මණ්ඩපාධිපති ආචාර්ය රංජිත් හෙට්ටිආරච්චි, ප්රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්යජක්ෂ ජනරාල් දර්ශනි ගුණතිලක, පුවත්පත් මණ්ඩලයේ සභාපති නීතිඥ කොග්ගල වෙල්ලාල බන්දුල, කර්තෘ සංසදයේ සභාපති සිරි රණසිංහ යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුඑ පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

109793_yyyyyyy 1