තෙවසරකදී හිරු එළියෙන් මෙගා වොට් 200ක විදුලිය

අවුරුදු තුනක් ඇතුළත මෙරට දී සූර්යාලෝකයෙන් මෙගාවොට් 200ක විදුලියක් නිෂ්පාදනය කිරීමට බලා‍පොරොත්තු වන බව විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පැවැසීය. අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් ප්‍රකාශ කළේ සෙත්සිරිපාය විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශයේ ඊයේ (05) පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාව අමතමිනි.

සිලිකා වලින් ඉතා ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් විදුලි කෝෂ නිෂ්පාදනයට බලා‍පොරොත්තු වන බවත් පළාත් අමාත්‍යාංශය යටතේ දුෂ්කර ප්‍රදේශවල අඩුආදායම් ලාභී පවුල්වලට සහනදායී ලෙස සූර්ය බලයෙන් විදුලිය ලබාදීමට බලා‍පොරොත්තු වන බවත් අමාත්‍යවරයා කීය. ඇගලුම් කර්මාන්ත තේ කර්මාන්ත ආදී බොහෝ කර්මාන්ත සඳහා දිවා කාලයේදී සූර්ය පද්ධතියෙන් විදුලිය ජනනය අවම කර සුර්ය බලයෙන් විදුලය නිෂ්පාදනය වැඩිකර රාත්‍රීකාලයේ දී පමණක් ජල විදුලි බලාගාරවලින් විදුලිය ලබා දීමට කටයුතු කරන බවත් අමාත්‍යවරයා පැවැසීය.
වර්තමානයේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය අවට ප්‍රදේශයේ වීදි ලාම්පු සඳහා සූර්ය බලයෙන් විදුලිය ලබාදෙන බවත් මෙහි ඉදිරි පියවර ලෙස පළාත් පාලන ආයතන 335ක මාර්ග වල වීදි ලාම්පු සඳහා සූර්ය බලයෙන් නිෂ්පාදිත විදුලිය ලබාදීමට බලා‍පොරොත්තු වන බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පැවැසීය.

1

(ප්‍රසාදිකා ජයවර්ධන)