වැසි වස්සන්නට කෘත්‍රිම කන්දක්

කවදත් අලුත් මෙගා ව්‍යාපෘතිවලට අත ගසන එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය දැන් අලුත් මෙගා වැඩකට මුල පුරන්නට යයි. ඒ කෘත්‍රීම කන්දක් සෑදීමටය. ඔවුන් මේ කෘත්‍රීම කන්ද සෑදීමට යන්නේ වැසි ඇති කිරීමටය. වැස්ස සදහා කදු වැදගත් ය. ජල වාෂ්ප සහිත වාතය කන්දක් හමු වූවිට ඉහළට නගින්නට පටන් ගනී. එවිට ඒවා සීතල වේ. ඉන්පසු ඒවා ඝණීභවණය වී  වැස්ස ලෙස පහතට වැටේ.
වාර්ෂික වර්ෂාපතනය අගල් පහක් පමණ වන එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ භූමියෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් තැනිතලා බිම් ය. අවුරුද්දේ දින කිහිපයක් පමණක් වැසි වැටෙන එම රාජ්‍යයට වැස්ස හිග වීම විශාල ප්‍රශ්නයකි.  විශේෂයෙන් ම සංචාරකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇදී එන ඩුබායි වැනි නගරවලට ජල හිගය විශාල ප්‍රශ්නයක් බවට පත්ව තිබේ.  මේ ප්‍රශ්නවලට විසදුමක් ලෙස පසුගිය කාලයේදී කෘත්‍රීම වළාකුළු ඇති කිරීම මගින් එරටට වැසි ඇති කරනු ලැබිණ. ඒ සදහා පසුගිය වසරේ අමෙරිකානු ඩොලර් ලක්ෂ පහ හමාරක් වැය වී තිබේ. කෘත්‍රීම කදු බිහි කිරීමේ අදහස එරට ක්‍රියාවට නැගීමට යන්නේ මේ අතර ය. එහෙත් ඒ සදහා  වැයවෙතැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇති මුදල විශාල ය. සැතපුම් 1.2ක් උස කන්දක් සැදීමට ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 230ක් පමණ වැය වෙනු ඇත. කෙසේ වෙතත් මෙම කෘත්‍රීම කන්ද සෑදීම සදහා අමෙරිකානු විශේෂඥයන්ගේ සහය පැතීමට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සැලසුම් කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

o