බෝගල පතළේ අඩි 1670ක් යට සත්‍යග්‍රහයක්

බෝගල මිනිරන් පතළේ කම්කරුවන් පනස් දෙනෙකු පමණ පතළේ අඩි 1670ක පමණ ගැඹුරක රැඳී සත්‍යග්‍රහයක් ආරම්භ කර තිබේ.

සේවක වැටුප් වැඩි නොකිරීම,සේවක ඉල්ලීම් ලබානොදීම,අහිමිකරන ලද සේවක අයිතිවාසිකම් ලබාගැනීම වෙනුවෙන් මෙම වැඩවර්ජනය හා සත්‍යග්‍රහය දියත්කර ඇති බව අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමය පවසයි.

මෙම වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් බෝගල පතළේ වැඩකටයුතු සම්පූර්ණයෙන් අඩාලව ඇති බවත්,අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ බෝගල ශාඛාව විසින් මෙම වර්ජනය දියත්කර ඇති බවත් සඳහන්ය.

කෙසේ වෙතත් අද දෙරණ කළ විමසුමකට ප්‍රතිචාර දක්වමින් බෝගල ග්‍රැෆයිට් ලංකා ලිමිටඩ්හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී අමිල ජයසිංහ මහතා කියා සිටියේ රු.10,000න් වැටුප් වැඩිකරන ලෙස, නිල ඇඳුම් ලබාදෙන ලෙස ආදී වශයෙන් ඉල්ලීම් ගණනාවක් මොවුන් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි.

ඉකුත් වසරේ ආයතනය ලැබූ ලාභය රුපියල් එක් ලක්ෂ පනස් හතර දහසක් පමණක් බැවින් මෙවන් ඉල්ලීම් ඉටුකිරීමේ අපහසුතාව පිළිබඳ දැනුවත් කර තිබියදී ‍මෙම වර්ජනය දියත් කර ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

w