ඊළම වෙනුවෙන් කැපවන බව ජයලලිතා කියයි

ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ ජනතාව වෙනුවෙන් වෙනම දෙමළ ඊළාම් රාජ්‍යයක්‌ බිහි කිරීමට තමන් කැපවන බව තමිල්නාඩු මහ ඇමැතිනී ජයලලිතා ජෙයරාම් මහත්මිය සිය මැතිවරණ ප්‍රකාශයේ අවධාරණය කර ඇත.

ලබන 16 වැනිදා පැවැත්වෙන තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත මැතිවරණය වෙනුවෙන් මෙම ප්‍රකාශය එළිදක්‌වා ඇත.

2009 වසරේ යුද්ධය අවසාන භාගයේදී සිදුවූ යුද අපරාධවලට වගකිව යුත්තන්ට දඬුවම් කිරීම සඳහා කැපවන බවත් ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ සරණාගතයින්ට ද්විත්ව පුරවැසිකම ලබාදෙන බවත් මෙහි සඳහන් කර ඇත.

ee

චතුර පමුණුව