බැසිල් අත්අඩංගුවට ගනියි

හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

මාතර ප‍්‍රදේශයේ ඉඩම් ගනුදෙනුවකට අදාළව මීට ස්වල්ප මොහොතකට පෙර ඔහු අත්අඩංගුවට ගත් බව සඳහන්ය.

ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා අද උදෑසන බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසයට කැඳවා තිබුණි.

අනතුරුව ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව සඳහන්ය.

අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා බැසිල් රාජපක්ෂ  මහතා මාතර ප්‍රදේශයට රැගෙන යන බවද පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය පැවසුවේය.

 

6