වාර්තාව සිංහල හා දෙමළෙනුත් ඕනෑ

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීම සඳහා මහජන අදහස් විමසීමට පත් කළ කමිටු වාර්තාවේ සිංහල හා දෙමළ පරිවර්ථනයක් සකස් කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

අදාළ වාර්තාව අද දිනයේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත භාරදීමට සැලසුම් කර තිබුණි.

කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් පසුගිය සිකුරාදා අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ අදාළ කමිටුව අතර පැවැති බව සඳහන්ය.

මෙහිදී එම කමිටුව සඳහන් කර ඇත්තේ අදාළ වාර්තාව සකස් කර අවසන් බවත් එය ඉංග්‍රීසී භාෂාවෙන් සකස් කර ඇති බවත්ය.

කෙසේ වෙතත් එය සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවෙන් ද සකස් කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා අදාළ කමිටුවට දැනුම්දී ඇත.

මේ අනුව ලබන 23 වනදා සහ 28 වනදා අතර දිනකදී මෙම වාර්තාව එළිදැක්වීමට සැලසුම් කර ඇති බව නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීම සඳහා මහජන අදහස් විමසීමට පත් කළ කමිටුව සඳහන් කළේය.

ලබන 28 වන දිනෙන් පසුව මෙම වාර්තාව තම වෙබ් අඩවිය තුළින්ද ලබා ගත හැකි බව එම කමිටුව වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.

 

54