ආපදා කළමනාකරණයට ජනාධිපති කාර්යය සාධක බලකායක්

අයපත් කාලගුණයත් සමග ඇති වූ ආපදා තත්ත්වය තවදුරටත් කළමණාකරනය කිරීම සඳහා ජනාධිපති කාර්යය සාධක බලකායක් ස්ථාපිත කර තිබේ.

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ උපදෙස් පරිදි එම කාර්යය සාධක බලකාය ස්ථාපිත කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය.

එහි පළමු රැස්වීම ලබන සඳුදා පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්විමට නියමිතය.

විනාශ වු නිවාස, කර්මාන්ත හා ජිවනෝපාය මාර්ග නැවත ගොඩනැංවීම, අවදානම් කලාපවල පදිංචි ජනතාව ආරක්ෂිත ස්ථානවල පදිංචිකරවීම සහ සෞඛ්‍ය ගැටළු කළමණාකරණය කිරීම මෙම කාර්යය සාධක බලකාය මගින් සිදු කරනු ඇත.

tr