ඉදිරිපත් වීම අගය කළ යුතුයි-නමුත් අනවශ්‍යයි

තමන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා භික්ෂූන් වහන්සේ ඉදිරිපත් වීම අගය කළ ද එවැනි අවශ්‍යතාවක් නොමැති බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ඊයේ(21) රන්න කසාගල පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානයේ පැවති ආගමික වැඩසටහනකට සහභාගී වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍යවේදීන් ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ මහතා ප්‍රකාශකර සිටියේ ශාසනයේ උන්නතිය සඳහා භික්ෂූන් වහන්සේ තවදුරටත් කටයුතු කළ යුතු බවයි.

m