විපතට පත් පෙදෙස් අධි ආරක්ෂිත කලාප වෙයි

ජල ගැලීම් හා නායයාම් මගින් අනතුරට පත් ප්‍රදේශ සියල්ල අධි ආරක්ෂිත කලාප ලෙස නම් කිරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් නියෝග කර තිබේ.

එම ප්‍රදේශවල ජනයාගේ ජීවිත,දේපළ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මෙම පියවර ගෙන ඇති බව සඳහන්ය.

එසේම අද 23සිට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කොළඹ පහත්බිම් ගොඩ කිරීමද ජනාධිපතිවරයා විසින් තහනම් කර තිබේ.

9