හිඟුරක්ගොඩට හෙළිකොප්ටරයක් කඩාවැටෙයි

බෙල් 206 වර්ගයේ හෙළිකොප්ටරයක් හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රදේශයට කඩා වැටී ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ, හිඟුරක්ගොඩ ගුවන් හමුදා කඳවුරේ පුහුණුවන ගුවන් හමුදා නිලධාරීන් පුහුණුව සඳහා පදවමින් සිටි යානයක් වන අතර සිද්ධියෙන් කිසිවෙකුත් ජීවිතක්ෂයට පත්ව නොමැත.

u