නැගෙනහිර මහ ඇමතිට ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන්ම දඬුවම්

සාම්පූර් මහා විද්‍යාලයේ පැවති උත්සවයකදී නැගෙනහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය හෆීස් නසීර් අහමඩ් මහතා නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට බැනවැදීමේ සිද්ධියක් පසුගිය දිනක වාර්තා වුනා.

ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින්, නාවික හමුදාවේ කිසිදු කඳවුරකට අදාල ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා ඇතුළුකර නොගැනීමට නාවික හමුදාව තීරණය කොට තිබෙනවා.
එමෙන්ම ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා සහභාගීවන කිසිදු කටයුත්තකට නාවික හමුදාව සහභාගී නොවීමටත් ඔවුන් තීරණය කර ඇති බව නිවේදනය කළා.

මෙ අතර යුද හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාවද නැගෙනහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය හෆීස් නසීර් අහමඩ් මහතා වෙත නාවික හමුදාව පනවා ඇති තහංචි එළෙසින්ම පනවා තිබෙනවා.

za