බිරිඳට පහරදීමේ අයිතිය නීතිගත වෙයි

පාකිස්තානයේ ඉස්ලාමීය දෘෂ්ටිවාදය පිළිබඳ මර්දනය මගින් කාන්තාවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් නව නීති කෙටුම්පතක් හඳුන්වාදී තිබෙනවා.

එමගින් යෝජනා කර ඇත්තේ සිය බිරිඳට සුළු පහරදීම් සිදු කිරීමට ස්වාමිපුරුෂයාට අයිතියක් ඇති බවයි. කාන්තා රැකවරණය සහතික කිරීමේ පියවරක් වශයෙන් මෙම නීතිය හඳුන්වා දෙන බවයි එරට බලධාරීන් ප‍්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

එ් අනුව සිය බිරිඳ තම නියෝග පිළිනොපැදීම, සිය අභිමතයට අනුව කි‍්‍රයා නොකිරීම, නාඳුනන පුද්ගලයන් සමග අනුමැතියකින් තොරව කතාබහ කිරීම හෝ සබඳතා පැවැත්වීම වැනි අවස්ථාවලදී සුළු පහරදීමකට ස්වාමියාට අවසර හිමිවනවා.

za

neth