පොලීසියේ ලොකු පුටු මාරු

පොලිස් අධිකාරීවරුන් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන් 13 දෙනෙකුට ස්ථානමාරුවීම් ලබාදීමට පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතාගේ නිර්දේශ මත පොලිස් කොමිසම විසින් එම ස්ථානමාරු සඳහා අනුමැතිය ලබාදී ඇති බව සඳහන්ය.

එලෙස ස්ථානමාරු ලැබු පොලිස් අධිකාරීවරුන් අතර පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසයේ අධ්‍යක්ෂ රුවන් ගුණසේකර මහතා ද වන බව සඳහන්ය.

සේවා අවශ්‍යතාව මත වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම ස්ථානමාරුවීම් ලබාදී ඇති බව පොලිස් කොමිසමේ ලේකම් ආරියදාස කුරේ මහතා සඳහන් කළේය.

q