මධ්‍යම පළාත තුළ ඉරිදා පන්ති තහනම්

මධ්‍යම පළාත තුළ ඉරිදා දිනයේ දහවල් 1 වන තුරු පෞද්ගලික උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම තහනම් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ලබන මස 7 වනදා අදාළ යෝජනාව පළාත් සභාවට ඉදිරිපත් කරන බවයි පළාත් ආණ්ඩුකාර නිලූකා ඒකනායක මහත්මිය පවසන්නේ.
මේ වන විටත් සබරගමුව පළාත් සභාවේ ඉරිදා සහ පොහොය දිනවල උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම තහනම් කර තිබෙනවා.
u