ගුවන් යානයකට අකුණු සැර වැදුණු හැටි

පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් ගුවන් තොටුපොළක ඇති ගුවන් යානයකට අකුණු සැර වදින වීඩියෝවක් මේ වන විට අන්තර්ජාලයේ ව්‍යාප්ත වෙනවා. එම වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.

1 2 ජඩර1