ඔබාමා බලා සිටියදී ප්‍රහාරක යානයක් කඩාවැටෙයි (වීඩියෝ)

ගුවන් හමුදා විසිර යාමේ උත්සවයක් ඇමරිකානු ජනාධිපති බැරක් ඔබාමාගේ  ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (02) කොලරාඩෝ ප්‍රාන්තයේදී පැවත් වුණා. එම උත්සවය තවත් අලංකාර කිරීමට ගුවන් හමුදා බටයින්ගේ ගුවන් යානා සංදර්ශයක් ද ඇතුලත් විය.

මේ සදර්ශණය අතර තුර කවුරුත් බලාපොරොත්තු නොවූ දෙයක් සිදු වී ඇත.

සංදර්ශනය ලස්සන කරමින් අහසේ විවිධ රටා මැවූ F-16 වර්ගයේ ප්‍රහාරක ජෙට් යානයක් හදිසියේ කඩා වැටී තිබෙනවා.

අනතුරට පත් ජෙට් යානය උත්සවය පැවති Thunderbird ගුවන් හමුදා කඳවුරට කිලෝමීටර 8ක් දකුණට වන්නට පිහිටා ඇති කුඹුරකට වැටී ඇත.

මෙම අනතුරින් යානයෙන් මිදුන ගුවන් නියමුවා ජීවිතය බේරාගෙන තිබුන අතර ගොඩබිම සිටි කිසිවෙකුටවත් හානියක් සිදු වී නැහැ.

අනතුර සිදු වූ සැනින් ජනාධිපති ඔබාමා ගුවන් නියමුවාගේ සුව දුක් බැලීමට ගොස් ඇත.

අනතුරට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නැති අතර ගුවන් හමුදාව පවසන්නේ ඒ සඳහා විමර්ශනයක් සිදු කරන බවයි.

ගුවන් අතතුර සිදු වීමට සුළු මොහොතකට පෙර ජනාධිපතිවරයා කතාවක් ද පවත්වා ඇත.

President Barack Obama, center, meets with Thunderbird pilot Maj. Alex Turner at Peterson Air Force Base in Colorado Springs, Colo., Thursday, June 2, 2016, before returning to Washington after the Air Force Academy graduation ceremony. The pilot of a U.S. Air Force Thunderbird that crashed following a flyover met with Obama shortly safely ejecting safely into a Colorado field. (Christian Murdock/The Gazette via AP, Pool)

President Barack Obama, center, meets with Thunderbird pilot Maj. Alex Turner at Peterson Air Force Base in Colorado Springs, Colo., Thursday, June 2, 2016, before returning to Washington after the Air Force Academy graduation ceremony. The pilot of a U.S. Air Force Thunderbird that crashed following a flyover met with Obama shortly safely ejecting safely into a Colorado field. (Christian Murdock/The Gazette via AP, Pool)

The pilot from the Thunderbird ejects after the flyover Thursday, June 2, 2016. Credit: Photo provided by KKTV

The pilot from the Thunderbird ejects after the flyover Thursday, June 2, 2016. Credit: Photo provided by KKTV

The pilot from the Thunderbird ejects after the flyover Thursday, June 2, 2016. Credit: Photo provided by KKTV

The pilot from the Thunderbird ejects after the flyover Thursday, June 2, 2016. Credit: Photo provided by KKTV

5

A U.S. Air Force Thunderbird that crashed following a flyover rests on the ground south of the Colorado Springs, Colo., airport after a performance at a commencement for Air Force Academy cadets Thursday, June 2, 2016. The pilot ejected safely from the jet. (Jerilee Bennett/The Gazette via AP) MAGS OUT; MANDATORY CREDIT

A U.S. Air Force Thunderbird that crashed following a flyover rests on the ground south of the Colorado Springs, Colo., airport after a performance at a commencement for Air Force Academy cadets Thursday, June 2, 2016. The pilot ejected safely from the jet. (Jerilee Bennett/The Gazette via AP) MAGS OUT; MANDATORY CREDIT

EL PASO COUNTY, CO - JUNE 2:  A U.S. Army helicopter surveys the crash site of the Thunderbird that crashed in a field after they performed for the United States Air Force graduation commencement.  (Photo by Michael Reaves/The Denver Post)

EL PASO COUNTY, CO – JUNE 2: A U.S. Army helicopter surveys the crash site of the Thunderbird that crashed in a field after they performed for the United States Air Force graduation commencement. (Photo by Michael Reaves/The Denver Post)

A U.S. Air Force Thunderbird that crashed following a flyover rests on the ground south of the Colorado Springs, Colo., airport after a performance at a commencement for Air Force Academy cadets Thursday, June 2, 2016. The pilot ejected safely from the jet. (Jerilee Bennett/The Gazette via AP) MAGS OUT; MANDATORY CREDIT

A U.S. Air Force Thunderbird that crashed following a flyover rests on the ground south of the Colorado Springs, Colo., airport after a performance at a commencement for Air Force Academy cadets Thursday, June 2, 2016. The pilot ejected safely from the jet. (Jerilee Bennett/The Gazette via AP) MAGS OUT; MANDATORY CREDIT

A U.S. Air Force Thunderbird rests in a field where it crashed following a flyover performance at a commencement for Air Force Academy cadets, south of Colorado Springs, Colo.,  Thursday, June 2, 2016. The pilot ejected safely from the jet. (AP Photo/Brennan Linsley)

A U.S. Air Force Thunderbird rests in a field where it crashed following a flyover performance at a commencement for Air Force Academy cadets, south of Colorado Springs, Colo., Thursday, June 2, 2016. The pilot ejected safely from the jet. (AP Photo/Brennan Linsley)