වේදනාවෙන් තොර දරු ප්‍රසූතියට ඇමතිගෙන් උපදෙස්

ගර්භණී මව්වරුන්ට වේදනාවෙන් තොරව දරු ප්‍රසූතිය සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඖෂධ ලබාදීමට පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

ඒ අනුව එන්ටර් නොක්ස් නම් වේදනා නාශකය  සියලුම ගර්භණීය මව්වරුන්ට ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා දැනුම් දී ඇති බව සඳහන්ය.

එය ගැබිණි මව්වරුන්ට සුභදායි පණිවුඩයක් වනු ඇති බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර ඇත.

පානදුර, කේතුමතී රෝහලේ නව සූතිකාගාරය විවෘත කිරීමේ උත්සවයට එක්වෙමින් සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

එමෙන්ම ඊ හෙල්ත් ව්‍යාපෘතිය සෑම රෝහලකම ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන අතර එහි මූලික අදියර යටතේ රෝහල් 40ක එය ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාත්‍යවරයා පැවසුවේය.

මේ යටතේ රෝගියාගේ සියලුම සෞඛ්‍ය වාර්තා පරිඝණක ගත කරන බැවින් වෛද්‍යවරුන්ට ද ප්‍රතිකාර කිරිමේදී එය පහසුවනු ඇති බව සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශිය වෛද්‍ය අමාත්‍ය  රාජිත සේනාරත්න මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

0