ජනපති මන්දිරය මහජන ප්‍රදර්ශනයට විවෘතයි

කොළඹ කොටුව ජනාධිපති මන්දිරය මහජනතාවට දැක බලා ගැනීමේ අවස්ථාව ලබාදීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව හෙට(08) සිට ලබන 14 වන දින දක්වා පාසල් සිසුන් ඇතුළු මහජනතාවට ජනාධිපති මන්දිරය සහ ගෝල්ඩන් උද්‍යානය දැක බලා ගැනීමේ අවස්ථාව ලබා දී ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය.

ආණ්ඩුකාරවරුන් 29 දෙනෙකු සහ ජනාධිපතිවරුන් 6 දෙනෙකු තම රාජකාරී කටයුතු සහ වාසස්ථානය සඳහා යොදාගත් නිල මැදුර වන කොටුව ජනාධිපති මන්දිරය මහජනතාව සඳහා විවෘත වන්නේ ඉතිහාසයේ පළමු වරටයි.

කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේ ඉතිහාසය යටත් විජිත සමය දක්වාම දිවයනු අතර එය පිහිටි භූමිය පෘතුග්‍රීසි පාලන දේවස්ථානයක් බව සඳහන්ය.

කොටුව ජනාධිපති මන්දිරය නැරඹීම සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු 077 30 86 366 යන දුරකථන අංකය ඔස්සේ ලබාගත හැකි බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය.

6