මැතිවරණ අපේක්ෂකයින්ට සම්මුඛ පරීක්ෂණයක්

ඉදිරි පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණයට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් තරග කිරීම සඳහා මේ වන විට අපේක්ෂකයන් 7,000කට වැඩි පිරිසකගෙන් අයඳුම්පත් ලැබී ඇති බව නිදහස් පක්ෂ මහලේකම් අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා පවසයි.

ඉදිරියේ දී අදාළ අයඳුම්පත් සම්බන්ධ සම්මුඛ පත් කැඳවීමට පියවර ගෙන ඇති බව මහලේකම්වරයා සඳහන් කළේය.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආසන සංවිධායකවරුන් පත් කිරීමේ පූර්ණ බලය පවතින්නේ පක්ෂයේ වත්මන් සභාපතිවරයාට පමණක් බව දුමින්ද දිසානායක අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

4