තවත් පෙට් ස්කෑනරයක් දෙනවා – රාජිත

මහරගම පිළිකා රෝහලට පෙට් ස්කෑන් යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම සඳහා ජනතාව කළ පරිත්‍යාගය සුවිශේෂී පරිත්‍යාගයක් බවත් එම පරිත්‍යාගය ජනතාව නොයෙක් වර සිදු කරන පරිත්‍යාග අතර මේ පරිත්‍යාගය ඉදිරියෙන්ම තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පැවැසීය.

එසේම එම මුදලින් පෙට් ස්කෑනරයක් මිලදි ගැනීමේදී ඒ හා තවත් පෙට් ස්කෑනරයක් රජයේ වියදමින් ජනතාවට ලබාදෙන බවත් ඔහු පැවැසීය.

“ජනතාව නොයෙක් ආකාරයේ පරිත්‍යාග සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට කරනවා. මෙය ඒ අතර සුවිශේෂ පරිත්‍යාගයක් ලෙස දැක්විය හැකියි. ඒ සඳහා එක් වූ සියලු දෙනාටම මගේ ස්තුතිය පළ කරනවා. එසේම මේ පෙට් ස්කෑනරය ලැබෙද්දී රජයේ වියද‍ෙමන් තවත් පෙට් ස්කෑරනයක් අපි ජනතාවට ලබා දෙනවා. එය ලබන මාසයේ දී ලබා දීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා” යැයි අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

u