බදියුදීන් අල්ලස් සෙවීමේ කොමිසමට කැඳවයි

රිෂාද් බදියුදීන් අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව අල්ලස් හෝ දූෂණ කොමිසමට සිදුකළ පැමිණිල්ලකට අදාළ පරීක්ෂණ කටයුතු වර්තමානය වන විට නැවතී ඇති බව පූජ්‍ය අගුලුගල්ලේ සිරි ජිනානන්ද හිමි පවසයි.

අදාළ කාල වකවානුව තුළ සිදුකළ වෙනත් පැමිණිල්ලක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා පමණක් අද(15) දිනයේ ඔහු අල්ලස් හෝ දූෂණ කොමිසම වෙත කැඳවා ඇති බව උන්වහන්සේ පවසයි.

s