කඩේෂන් අයෙමත් නිරුවත් වෙලා (වීඩියෝ)

 

සුප්‍රසිද්ධ GQ සඟරාව සඳහා සුරූපී කිම් කාඩෂියන් නැවතත් නිරුවත් වී තිබෙනවා.

පසු ගිය වසරේදීද ඇය මෙම සඟරාව සඳහා නිරුපිකාවක් ලෙස ඇගේ දායකත්වය ලබා දුන්නා.

අතිශය විවේචනයට ලක් වූ කිම් ගේ එම ඡායරූප එකතුවට නොදෙවනි ඡායාරුප එකතුවක් මෙම වසරේද GQ සඟරාව විසින් පල කොට තිබෙනවා.

පහතින් ඇත්තේ GQ සඟරාව සඳහා මෙම වසරේදී සිදුකළ වීඩියෝවකි  123456