ප්‍රාග්ධන ලාභ බද්දට කැබිනට් අනුමැතිය

ප්‍රාග්ධන ප්‍රතිලාභ බද්ද (Capital Gains Tax – CGT) නැවත හඳුන්වා දීම සඳහා ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ කාරක සභාව එකඟතාව පළ කර ඇති අතර, ඒ අනුව නව ප්‍රාග්ධන ප්‍රතිලාභ බදු ව්‍යූහයක් කෙටුම්පත් කිරීම පිණිස කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් රජය පවසා සිටින්නේ පසුගිය දශක කිහිපය තුළ රටෙහි පෞද්ගලික ප්‍රාග්ධනයෙහි විශාල වර්ධනයක් සිදු වී ඇති බවත් ඒ සඳහා රජයේ අරමුදල් මඟින් සිදු කරනු ලැබූ මාර්ග සංවර්ධනය වැනි මහා පරිමාණයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් දායක වී ඇති අතර, විශේෂයෙන්ම එම ව්‍යාපෘති නිසා ඉඩම්වල වටිනාකම ඉහළ යාම හේතුවෙන් බදු ගෙවීමකින් තොරව විශාල ප්‍රමාණයේ ප්‍රාග්ධන ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමට ඉඩම් හිමියන්ට හැකියාව ලැබී තිබෙන බවත්ය.

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ආදායම් බෙදී යාමේ විෂමතාව වැඩි වී ඇති හෙයින් මෙම තත්ත්වය නිවැරදි කිරීම පිණිස මෙම පියවර ගනු ලැබූ බව කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේ දී කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පැවසීය.

f