මහවැලි මහා සෑය අද ජනපති විවෘත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රමය වූ මහවැලි යෝජනා ක්‍රමය යටතේ කොත්මලේ ජලාශය අසල ඉදිකෙරුණු කොත්මලේ මහවැලි මහා සෑය අද (20) පස්වරුවේ බැතිමතුන්ගේ වන්දනාමානය සඳහා විවෘත වේ.

අනුරාධපුරයේ රුවන්වැලි මහා සෑයට පමණක් උසින් අඩි දෙකක් අඩුවන සේ මෑත කාලයේ ඉදිකෙරුණු විශාලම ස්ථූපය වන කොත්මලේ මහවැලි මහා සෑය ඉදිකිරීම ආරම්භවූයේ මහවැලි ව්‍යාපාරයේ නියමු දිවංගත ගාමිණී දිසානායක අමාත්‍යවරයා විසින් 1983 මාර්තු 20 දිනය.

අද පස්වරු 2.00ට මහවැලි සංස්කෘතික පදනම් භාරයේ සභාපති වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතාගේ ආරාධනයෙන්, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ අග්‍රාමාත්‍යරනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කිරීම සිදුවේ.

274ae3407ce735fb91f4ce3b62170631_XL