කටුනායක ගුවන්තොටුපොළේ වැසිකිළිවල ‘හෑන්ඩ් ෂවර්’ ඉවතට – අද සිට සිංගප්පූරු ක්‍රමය එයි

කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ පවතින වැසිකිළිවල පවතින හෑන්ඩ් ෂවර් ඉවත්කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

අප ගුවන්තොටුපොල වාර්තාකරු පැවසූවේ ඒ වෙනුවට ටොයිලට් ටිෂූ (වැසිකිළි ටිෂූ) සෑම වැසිකිළියකම තබා ඇති බවයි.

වතුර භාවිත කර කකුල් සේදීම වැනි කරුණු හේතුවෙන් ගුවන්තොටුපොළේ පවතින වැසිකිළි නිරන්තරයෙන්ම තෙත සහිත තත්ත්වයෙන් තිබෙන නිසා ඒ වෙනුවට සිංගප්පූරු ක්‍රමයට ටොයිලට් ටිෂූ වැසිකිළිවලිට තැබූ බවත් ගුවන්තොටුපොළ බලධාරීන් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් පිරිසිදුකම පිළිබඳව බොහෝ සෙයින් අවධානය යොමුකරන ශ්‍රී ලාංකිකයින් මේ සිදුවීම හේතුවෙන් බලවත් අපහසුතාවට පත්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

මැදපෙරදිග ගෘහ සේවය සඳහා යන ජනතාවද මෙන්ම එහි සේවකයන්ද මෙම තීරණය හේතුවෙන් දැඩිව අසරණව තිබෙන අතර අද (23) සිට මෙසේ හෑන්ඩ් ෂවර් ඉවත් කර තිබේ.

j

කටුනායක – ටී.කේ.ජී.කපිල