එංගලන්තය ගත් තීරණය නිවැරදියි

ශ්‍රී ලංකාව රැකගත යුත්තේ එහි ජීවත් වන සාමාජිකයින් විසින් පමණක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පවසයි.

ඔහු පවසන්නේ විදෙස් රටවල් වලට ශ්‍රී ලංකාව රැකගැනීමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැති බවයි.

යුරෝපා සංගමයෙන් ඉවත් වීම සඳහා එංගලන්ත වැසියන් විසින් ගත් තීරණය, සිය රට රැකගැනීම සඳහා එරට වැසියන් විසින් ගත් නිවැරදි තීරණයක් ලෙස මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දෙයි.

2