ලාංකික ධීවරයින් 5ක් දැලේ

බලපත්‍ර රහිතව මුහුදු කූඩැල්ලන් ඇල්ලූ ලාංකික ධීවරයින් 05 දෙනෙකු නාවික හමුදා විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

උතුරු නාවික විධානයට අයත් මන්ඩතිව් හි පිහිටි ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා වේළුසුමන ආයතනයට අනුයුක්ත නාවිකයන් පිරිසක් විසින් පලෙයිකුඩා මුහුදු තී‍රයේ අදාළ ධීවරයින් පිරිස අත්අඩංගුවට ගත් බව නාවික හමුදාව සඳහන් කරයි.

එහිදී ධීවරයින් විසින් අල්ලන ලද මුහුදු කූඩැල්ලන් 142 ක් නාවික හමුදා භාරයට ගෙන ඇති බව සඳහන්ය.

අත්අඩංගුවට ගත් එම පුද්ගලයන්, යාත්‍රා සහ මුහුදු ‍කූඩැල්ලන් තොගය නීතිමය කටයුතු සඳහා පූනරීන් ධීවර පරීක්ෂක කාර්යාලය වෙත භාර දීමට කටයුතු කළ බව නාවික හමුදාව පවසයි.

x