සුලේකා ඇඳුම් මාරුකරන දිහා හොරෙන් බලලා

ජනප්‍රිය නිළි සුලේඛා ජයවර්ධන ලොකු ඇබැද්දියක් වෙලා කියලා ආරංචියක් තටු ලැබුණු වේගෙන් ඉගිල යනවා මේ වන විට.
ඇය ඇඳුම් අළෙවි සැලකට ගිය වෙලාවෙලු මේ සිද්ධිය වෙලා තියෙන්නේ.

අදාළ ඇඳුම් අලෙවි සලෙන් තෝරාගත් ඇඳුමක් ඇඳ බැලීමට ඇඳුම් මාරු කරන කුටියක් තුළ සුලේඛා ඇඳුම් මාරුකරමින් සිටිය දී කුටියෙහි සකස්කර තිබූ සිදුරකින් ජංගම දුරකතනයක් ආධාරයෙන් යම් අයෙකු ඇගේ හැසිරීම් වීඩියෝගත කරන බව සුලේකා දැක තිබෙනවලු.

මේ ගැන ඇය නිතිමය පියවරත් අරගන කියලයි ආරන්චිය නම්. ඇඳුම් සාප්පුවලදි මේ නවක නිළියන්ට වෙන්නෙම මෙහෙම වැඩ තමා.

3