ටී 56 ගිණි අවියක් නුවර වැවේ

අපරාධයකට යොදා ගැණිමෙන් අනතුරුව අනුරාධපුර නුවර වැවට විසිකල බවට සැකකරන ටී-56 වර්ගයේ ස්වංක්‍රීය ගිණි අවියක් නුවර වැවේ බීරි හොරොව්ව ආසන්නයේ තිබි අනුරාධපුර මුලස්ථාන පොලිසියේ අපරාධ විමර්ශන අංශයේ නිළධාරින් විසින් සොයා ගනු ලැබීය.

මේ දිනවල බිහිරි හොරොව්ව ප්‍රදේශය අනුරාධපුර වාරිමාර්ග දෙපාර්තුමේන්තුවේ නිළධාරින් විසින් ශූද්ධ පවිත්‍රකිරිම සිදුකරන අතර එහි සේවකයෙකු දහවල් මුහුණ සොදා ගැණිමට වැවට බැසි අවස්ථාවේ යකඩයක් වැනි යමක් පයට පෑගිම නිසා ඒ පිළිබදව විමසිලිමත්ව බලද්දී ටී – 56 වර්ගයේ ගිණි අවිය ජලයේ තිබෙන අයුරු දැක ඒ සම්බන්ධයෙන් අනුරාධපුර මූලස්ථාන පොලිසියට දැනුම්දී තිබේ.

තොරතුරට අනුව එහි පැමිණි පොලිස් නිළධාරින් ගිණි අවිය පරික්ෂාකර ඇති අතර එහි ක්‍රීයාකාරි කොටස් කිහිපයක් ගලවා දමා තිබු බව පැවසුවේය.

රිසීවින් කවරය,බෝල්ට් එක හා පතුරම් රදවනය (මැගසීන්) නොතිබුණු බව පොලිසිය පැවසුවේය.

මෙය යම් අපරාධයකට ගෙනවිත් පසුව වැවට දම්මේද යන්න පිළිබදව පරික්ෂණ සිදුකරන බවත් අවියේ අංකය ඔස්සේ එය ආරක්ෂක අංශයකට අයත් එකක්ද යන්න තහවුරුකර ගතහැකි බව පොලිසය පැවසුවේය.

අනෙකුත් කොටස් ජලයේ ඇත්ද යන්න පරික්ෂා කිරිමට කටයුතු කරන බව පොලිසිය පවසයි.

 

4