උපවාස සමය අවසන් – රාමසාන් හෙටයි

නව සඳ දර්ශනය වීම නිසා ශ්‍රී ලාංකික මුස්ලිම් ජනතාව හෙට (06) රාමසාන් උත්සවය පවත්වන බව කොළඹ ප්‍රධාන මුස්ලිම් පල්ලිය පවසයි.

මාසයක කාලයක් පුරාවට උපවාසයේ නිරතව සිටි මුස්ලිම් ජනතාව ඒ අනූව සිය උපවාසය අත්හැරීමට‍ නියමිතය.

ඒ අනුව ඊදුල් පීතර් නැමැති නෝම්බි අවුරුද්ද ඔවුන් මෙලෙස සැමරීමට නියමිතව තිබේ.

4