දිස්ත්‍රික්ක 18ක සීමා නිර්ණය ගැටළු අවසන්

දිස්ත්‍රික්ක 18ක සීමා නිර්ණය ගැටළු යළි විමර්ශනය කර අවසන් බව සීමා නිර්ණය නැවත විමර්ශනය කිරීමේ කමිටුව පවසයි. එහි සභාපති අශෝක පීරිස් සඳහන් කළේ මාතලේ, නුවරඑළිය සහ උතුරු නැගෙනහිර දිස්ත්‍රික්ක 5ක සීමා නිර්ණය ගැටළු විමර්ශනය කිරීමේ කටයුතු මෙතෙක් අවසන්ව නොමැති බවයි. පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා විසින් දැනට ගැසට් කර ඇති මැතිවරණ කොට්ඨාශ සීමා නිර්ණයන්හි ගැටළු පිළිබඳ සොයාබැලීමට අශෝක පීරිස්ගේ සභාපතීත්වයෙන් පංච පුද්ගල කමිටුවක් පත්කරනු ලැබීය. එහි වාර්තාව ලබන අගෝස්තු මාසයේ දී අමාත්‍යවරයා වෙත භාරදෙන ලෙස උපදෙස් ලැබී ඇති බව ද සදහන්.

siimaa_nirnny 1