අල්ලස් ගනිද්දී කොස්තාපල් මාට්ටු

අල්ලස් ලබාගැනීමේ චෝදනාව මත බියගම පොලීසියේ කොස්තාපල්වරයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

අල්ලස් කොමිසමට ලද පැමිණිල්ලක් මත සිදුකළ විමර්ශනයක් අනුව සැකකාර පොලිස් කොස්තාපල්වරයා අත්අඩංගුවට  ගෙන ඇති බව සඳහන්ය.

ගංජා සමග අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයෙකුට එරෙහිව නීතිමය පියවර නොගැනීම සඳහා අදාළ පොලිස් කොස්තාපල්වරයා විසින් සැකකරුගෙන් රුපියල් දසදහසක අල්ලස් මුදලක් ඉල්ලා තිබේ.

සැකකරු විසින් රුපියල් 5000ක මුදලක් මීට පෙර අවස්ථාවක ලබාගෙන ඇති බව අල්ලස් කොමිසම සඳහන් කළේය.

ඉතිරි රුපියල් පන්දහසක මුදල බියගම පොලීසිය ඉදිරිපිටදී ලබාගන්නා අවස්ථාවේ අල්ලස් කොමිසමේ වැටලීම් ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් එම පොලිස් කොස්තාපල්වරයා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

සැකකාර පොලිස් කොස්තාපල්වරයා අද(06) දිනයේ කොළඹ ප්‍රධාන මහොස්ත්‍රාත්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව අල්ලස් කොමිසම සඳහන් කරයි.

k