කම්කරු ඇමති නව රෙගුලාසි පනවන්න යයි

කම්කරු  විනිශ්චය සභා කටයුතු සම්බන්ධයෙන් නව රෙගුලාසි පැනවීම පිළිබඳ අවධානය යොමුව ඇති බව කම්කරු හා වෘත්තීය සබඳතා අමාත්‍ය ඩබ්ලිව්.ඩී.ජේ.සෙනෙවිරත්න මහතා පවසයි.

කම්කරු විනිශ්චය සභාවල ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් සමග පැවති සාකච්ඡාවකදී ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ ගැටළු පිළිබඳ සළකා බැලීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

රැකියා අහිමි වන ඇතැම් සේවකයන්ට නීතීඥයෙකු මාර්ගයෙන් සිය පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කිරීමට වත්කමක් නොමැති බවත් ඒ සඳහා තමන් කැමති නියෝජිතයෙකු මාර්ගයෙන් තම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාව ඕනෑම අයෙකුට තිබිය යුතු බවත් එම සාකච්ඡාවේ දී වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් ප්‍රකාශ කර ඇති බව සඳහන්ය.

ඒ අනුව කරුණු සළකා බැලූ කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍ය ඩබ්ලිව්.ඩී.ජේ.සෙනෙවිරත්න මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ මේ පිළිබඳ අධිකරණ සේවා කොමිසමේ ලේකම්වරයා සමග සාකච්ඡා කරන බවයි

2