ත්‍රස්තයන්ගෙන් බේරුනත් මිතු දම වෙනුවෙන් දිවි දුන් තරුණයා

පසුගිය දා බංගලාදේශයේ ඩකා අගනුවරට ඒල්ල වූ අයි ඒස් අයි ඒස් ත්‍රස්තප්‍රහාරයෙන් මියගිය පිරිස අතර තම මිතුරන් වෙනුවෙන් දිවි දුන් විරු මිතුරෙකුපිළිබඳ වාර්තා වේ. ෆරාස් හුසේන් නම් මේ විසි හැවරිදි තරුණයා තවත්මිතුරන් දෙදෙනෙකු සමඟ අවන්හලක සිටින අවස්ථාවේ ඒ තුළට කඩා වැදුණුත්‍රස්තවාදීන් ඔවුන් ප්‍රාණඅැපයට ගත්තේය. කුරණයේ අැති පාඨයක් මතකයෙන්කීමට හැකි පුද්ගලයින්ව නිදහස් කිරීමට ත්‍රස්තවාදීන් කටයුතු කර අැත. ඒසේනිදහස් වීමේ අවස්ථාව ෆරාස්ටද හිමි වී අැති නමුත් ඔහු සමඟ සිටි අනෙක්මිතුරන් දෙදෙනාට ඒම අවස්ථාව අහිමි වී අැත. ෆරාස් මේ පිළිබඳව විමසූඅවස්ථාවේදී තමන්ට නිදහස ලැබුණද තම මිතුරන් කුරාණයේ පාඨය නොදන්නා බැවින්මරා දමන බව පවසා අැත.
මේ විසි හැවරිදි තරුණයා නිදහස ලැබුණද මිතුරන්අැතහැර දමා යාම ප්‍රතික්ෂේප කොට ත්‍රස්තවාදය හමුවේ සිය උතුම් මිතු දමවෙනු වෙන් ජීවිතය පූජා කර අැත.

විදෙස් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක අධ්‍යාපනය හදාරමින් සිට නිවාඩුවක් සඳහා සියරට පැමිණ සිටි ඔහු අගෝස්තුවේ නැවත ඇමරිකාව බලා යාමට නියමිතව තිබුණි.