බංගලාදේශයට අදත් ප්‍රහාරයක්

බංගලාදේශයට අද (07) යළිත් ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබේ. බංගලාදේශයේ කිෂෝර්ගාන්ජ් ප්‍රදේශයේ පැවති යාඥා මෙහෙයක් ආසන්නයට එල්ලවූ මේ ප්‍රහාරයෙන් පොලිස් නිලධාරියෙකු ඇතුළු 04දෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර හත් දෙනෙක් තුවාල ලබා ඇත. මේ ප්‍රහාරය අතර තුර පොලිස් මුරපොලකට අත් බොම්බ ප්‍රහාරයක් ද එල්ලවී ඇති අතර ඉන් පොලිස් මුරපොලේ රාජකාරි කළ පොලිස් නිලධාරියෙකු මිය ගිය බවද ගැටුම් අතර තුර එක් ත්‍රස්තවාදියෙකු මිය ගොස් තවත් අයෙක් අත් අඩංගුවට පත්විය.
සතියක් තුළ බංගලාදේශයට එල්ලවූ දෙවන ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය මෙය වන අතර පසුගිය සිකුරාදා එල්ලවූ ප්‍රහාරයෙන් 22 දෙදෙනෙකු මිය ගියේය.

g