රාමයියා රාජුට මරණ දඩුවම

රාමයියා රාජුට කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු මනිලාල් වෛද්‍යතිලක මහතා අද මරණ දඩුවම නියම කර තිබේ.

ඒ, ග්‍රෑන්පාස් මහවත්තේ සන්නිවේදන කුටියට හිමිකරු වන සරත් රාජපක්ෂ පිහියෙන් ඇන මරා දැමු බව කියන සිද්දියක් සම්බන්ධයෙන්ය.

5