මෙතෙක් හමු වූ විශාලත්වයෙන් දෙවැනි උල්කාපාතය

පතිත වී තිබූ විශාල උල්කාපාතයක් සොයාගැනීමට ආජන්ටිනාව සමත් වී තිබේ.

මෙම සොයාගැනීමත් සමග ලොව මෙතෙක් හමු වී ඇති විශාලත්වයෙන් දෙවැනි තැන ගන්නා උල්කාපාතය මෙය වෙයි.

මෙහි බර ටොන් 30ක් පමණවන අතර පොළව යට වැළලී තිබිය දී සොයාගත් මෙය ගොඩ ගැනීමට දොඹකරයක සහය ගෙන තිබුණි.

මෙම උල්කාපාතය මෙයට වසර 4000කට පමණ පෙර පතිත වූවක් බවට විද්‍යාඥයින් මත පළ කරති.